Kredyt Hipoteczny

Czas zamieszkać na swoim, to poważna życiowa decyzja . Pytanie jak sfinansować tak ogromne przedsięwzięcie? W większości młodzi ludzie, zakładający rodziny nie mają żadnych możliwości, zakupu mieszkania z własnych środków. Wtedy kredyt hipoteczny, okazuje się jedyną szansą na realizację marzeń o własnym M. To bardzo długoterminowy kredyt, który wiąże klientów z bankiem na kilkadziesiąt lat a zabezpieczeniem jego spłaty jest hipoteka.

Ze względu na cel przeznaczenia wyróżnia się trzy rodzaje kredytu hipotecznego:. - hipoteczny w którym bank przekazuje środki bezpośrednio na konto dewelopera, po zweryfikowaniu umowy kupna-sprzedaży nieruchomości - budowlano-hipoteczny - pieniądze przelewane są na konto osoby fizycznej, z przeznaczeniem na budowę domu lub zakup mieszkania na rynku wtórnym - pożyczka hipoteczna - przeznaczyć ją można na dowolny cel, jednak poręczeniem jest hipoteka Kredyt hipoteczny może być udzielony w polskiej walucie, jak również w walucie obcej: Euro, USD lub CHF. Zanim zostanie ustanowiona hipoteka, bank może żądać od klienta zabezpieczenia spłaty kredytu, w postaci: blokady środków na koncie, weksla lub poręczenia osoby trzeciej posiadającej zdolność kredytową. Mówi się, że nic tak nie spaja małżeństwa, jak kredyt hipoteczny, jest w tym na pewno dużo prawdy , biorąc pod uwagę jak długo się go spłaca oraz jak wiele formalności trzeba załatwić przed jego uzyskaniem.

Najważniejszym dokumentem bez którego właściwie nie można uzyskać żadnego kredytu jest zaświadczenie potwierdzające stałe źródło dochodów . W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę , zaświadczenie takie wystawia pracodawca za ostanie 3-6 miesięcy. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą zgromadzić dużo więcej dokumentów by móc starać się o kredyt hipoteczny m.in. zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS czy odprowadzaniem podatku dochodowego. W każdym przypadku, niezależnie na jaki rodzaj nieruchomości zostanie przeznaczony kredyt hipoteczny w banku należ przedłożyć: odpis z księgi wieczystej i akt notarialny.


Zobacz wszystkie artykuły!

BiznesCenter.com.pl - Twoja firma w Internecie       strona główna | dodaj firmę | kontakt | logowanie | regulamin | mapa serwisu